ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

Register

เลือกรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณ

ส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท

สำหรับลูกค้าเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ ระดับทีมงาน

รับฟรีโปรแกรม Smooth Laser

มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง

ส่วนลดมูลค่า 2,500

สำหรับลูกค้าเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ ระดับทีมงาน

(ในกรณีที่มาใช้บริการ 2 ท่าน) *ชื่อ-สกุล (ลูกค้าท่านที่ 2)

รับฟรีโปรแกรม Laser รักแร้ขาว

มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง

หมายเหตุ

1.เป็นไปตามเงื่อนไขที่คลินิกกำหนด

2.กำหนดสิทธิ์การรับสิทธิพิเศษนี้ท่านละ 1 รายการเท่านั้น

3.การตัดสินของคลินิกถือเป็นที่สิ้นสุด

4.สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียน 100 ท่านแรกเท่านั้น !!

หมายเหตุ

1.เป็นไปตามเงื่อนไขที่คลินิกกำหนด

2.กำหนดสิทธิ์การรับสิทธิพิเศษนี้ท่านละ 1 รายการเท่านั้น

3.การตัดสินของคลินิกถือเป็นที่สิ้นสุด

4.สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียน 100 ท่านแรกเท่านั้น !!