ไทยรัฐสัมภาษณ์เอดีน่าผู้นำด้านเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ

ไทยรัฐสัมภาษณ์เอดีน่าผู้นำด้านเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

เอดีน่า คลินิกเผยกับไทยรัฐออนไลน์และสื่อมวลชน ถึงการเป็นผู้นำด้านตลาดการเพ้นท์คิ้วหรือสักคิ้ว 3 มิติ อันดับ 1 ในเมืองไทยนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายในการก้าวผ่านมาถึงจุดนี้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากในการรักษามาตรฐานการบริการ ที่ทำให้เอดีน่าสามารถครองใจคนไทยได้กระทั่งปัจจุบัน ภายใต้สโลแกน A Personal Touch To Your Calculated Beauty ละเอียดทุกองศาเพื่อความงามเฉพาะคุณ

เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ

อาจารย์เอ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Eyebrow Artist และผู้บริหาร เอดีน่า คลินิกให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุและความโดดเด่นของ เอดีน่า คลินิกที่เป็นปัจจัยทำให้ เอดีน่า มีความแตกต่างเหนือคู่แข่งหรือต่างจากสถาบันทำคิ้วอื่นๆ คือ เอดีน่า มีทีมนักออกแบบและทีมทางการแพทย์ประจำเพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาในการเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ เนื่องจากการเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ ไม่เพียงแต่มองเรื่องความสมจริงเท่านั้นแต่มองเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าด้วยเสมอ เพราะการเพ้นท์คิ้ว เป็นงานฝีมือที่ต้องสัมผัสผิวของลูกค้าโดยตรง เอดีน่าจึงให้ความสำคัญในด้านการมีทีมบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ฝึกฝน ทดสอบ และทำงานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์เรื่องของคิ้วในทุกๆ ด้านทำให้เกิดเป็นเทคนิคการเพ้นท์คิ้วขั้นสูง เพื่อความงามที่ลงตัวหรือที่เรียกว่าเทคนิค Adenaro ซึ่งทีมนักออกแบบจะเป็นผู้ร่วมคิดวิเคราะห์รูปแบบทรงคิ้วและลายเส้นใหม่ๆ ให้สอดคล้องไปกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอยู่ภายใต้มาตราฐาน เรื่องความเหมาะสมและรับกับใบหน้า และไม่ลืมที่จะอิงจากความต้องการของลูกค้ามาใช้ผสมผสาน จนทำให้เกิดลายเส้นคิ้ว 3 มิติ ที่ลงตัว ส่วนทีมทางการแพทย์จะเป็นผู้ทดสอบทดลองและวิเคราะห์ในเรื่องของสี อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก ความปลอดภัยในการให้บริการและเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละบุคคล

เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ

นอกจากนี้สิ่งที่ทำให้ เอดีน่า โดดเด่นเหนือคู่แข่งคือ “ความเข้าใจเหนือความต้องการที่ลูกค้าต้องได้รับ” เนื่องจากที่เอดีน่า ไม่ทำตามความพึงพอใจของลูกค้า โดยขาดการพิจารณาเรื่องความเหมาะสม แต่ที่ เอดีน่า ให้บริการเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ โดยผสมผสานความต้องการของลูกค้ามาปรับให้เหมาะสมกับรูปหน้าของลูกค้าแต่ละบุคคลเพราะ เอดีน่า คิดและวิเคราะห์ตลอดจนถึงใส่ใจในรายละเอียดหลังจากที่ลูกค้ารับบริการเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ แล้ว ลูกค้าต้องมีความสุขและพอใจในทรงคิ้ว “ความเข้าใจ เหนือความต้องการที่ลูกค้าต้องได้รับ”  จึงส่งผลให้ เอดีน่า มีความโดดเด่นจากคู่แข่งอื่นๆ ซึ่งลูกค้าทุกคนจะได้คิ้วที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองเข้าและรับกับรูปหน้าภายใต้ความพอใจที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งส่งผลให้ เอดีน่า ให้ความสำคัญในรายละเอียด มีความพิถีพิถันในเรื่องลายเส้นและใช้เวลาในการออกแบบทรงคิ้วเป็นเวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากออกแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพียงด้านเดียวไม่พอ แต่ยังคงต้องเหมาะสมและรับกับรูปหน้าเสมอตามศาสตร์และศิลป์ตลอดจนมาตราฐานของ เอดีน่า

เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ

มาตรฐานสำคัญที่ส่งผลให้ เอดีน่า เติบโตและเป็นสถาบันเพ้นท์คิ้ว อันดับ 1 ของเมืองไทยมีมาตรฐานสำคัญ 5 ประการคือ

1.มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ ของอาจารย์ เอ เอดีน่าที่สั่งสมองค์ความรู้มากกว่า 20 ปี ด้วยความเป็นนักคิดผสมผสานกับเป็นผู้ที่มีความชอบเฉพาะทางและหลงไหลในงานศิลปะ อาจารย์เอ ได้ทดลอง ทดสอบ ออกแบบรูปทรง ลายเส้นและลงมือเพ้นท์คิ้ว ด้วยตนเอง และได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญ ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งประสบการณ์อันยาวนานที่ควบคู่มากับการพบกรณีศึกษาภาคสนามไม่ต่ำกว่า 50,000 รายทำให้ เอดีน่า เป็นอันดับ 1 ที่พร้อมให้บริการด้านการเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ

เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ

2.ความปราณีต ละเอียดอ่อน ในการเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ

นอกจากมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญแล้ว ต้องมีความ ละเอียดอ่อน พิถีพิถันในการเพ้นท์คิ้ว 3 มิติด้วย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพราะความปราณีต ละเอียดอ่อน พิถีพิถัน คือสิ่งที่สำคัญในการเพ้นท์คิ้วของเอดีน่า ดังสโลแกน A Personal Touch To Your Calculated Beauty “ละเอียดทุกองศา เพื่อความงามเฉพาะคุณ”

3.ความสมจริง มีความเป็นธรรมชาติ

ความสมจริง ความเป็นธรรมชาติ คือสิ่งที่เอดีน่าตระหนักถึงเป็นอันดับแรก เนื่องจากลูกค้าที่รับบริการเพ้นท์คิ้วจาก เอดีน่า แล้วจะรู้สึกสเมือนว่าตนเอง มีขนคิ้วจริงเพราะลายเส้นทุกลายเส้น เราบรรจงด้วยความตั้งใจเพื่อความเป็นธรรมชาติ ทั้งด้านความสวยงาม ทั้งในด้านแสงและเงา เพื่อให้เมื่อมองภาพรวมแล้ว สวยงาม และเหมาะกับรูปหน้าของแต่ละบุคคล

เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ

4.ความเหมาะสมและรับกับรูปหน้า

การเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ ของเอดีน่า ใส่ใจเรื่องความเหมาะสมและเหมาะกับรูปหน้าของลูกค้าด้วยที่ซึ่งถือเป็นความโดนเด่นที่มีเหนือคู่แข่ง เนื่องจากทาง เอดีน่า เล็งเห็นความสำคัญเรื่อง Golden Ratio บนใบหน้าเพื่อให้ได้รูปแบบทรงคิ้วที่เหมาะสมกับโครงสร้างใบหน้าที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล โดยคำนึงถึงการสะท้อนและการหักเหของแสงเงา เพื่อความสวยสมบูรณ์แบบในทุกองศา

5.ความสะอาด Hygiene Care

ความสะอาด Hygiene Care เป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรตระหนักเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นที่ตั้งโดยไม่ควรมองข้ามไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ สถานที่ พนักงานและทีมทางการแพทย์ผู้ให้บริการ

เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ

และด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ ข้างต้นเหล่านี้ทำให้ เอดีน่า สามารถยืนหยัดในการเป็นผู้นำด้านตลาดการเพ้นท์คิ้วหรือสักคิ้ว 3 มิติ ที่ดารา นักแสดง และบุคคลที่มีชื่อในสังคมต่างให้การยอมรับซึ่งถือเป็นแรงใจผลักดันให้อาจารย์เอ มีนโยบายและวิสัยทัศน์ในการต่อยอดการทำธุรกิจการเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ ให้เอดีน่าเป็น Eyebrow Artist Hub เพื่อการรองรับลูกค้าที่ได้มาตรฐานภายใต้ทีมบุคคลากรคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ การตกแต่งทรงคิ้วด้วยเลเซอร์ การลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ การเพ้นท์หนังศรีษะ การกำจัดขนบริเวณต่างๆ เพื่อให้บริการทุกแขนงที่เกี่ยวข้องกับคิ้วและเส้นขน

ส่วนสาวๆ ท่านไหนที่สนใจ
อยากลองไปปรึกษาขอคําแนะนําก็สามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมที่..
www.facebook.com/3d.eyebrows.Adenaa
หรือ www.adenaa.com ค่ะ

สถานที่ให้บริการ
982/22 อาคารศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย
ชั้น 5 โซนสํานักงาน
ห้องเลขที่ 5110 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โns: 093-365-0700, 086-334-5632
อีเมล์ : info@adenaa.com
เวลาทําการ : ทุกวัน 10.00 – 20.30 น.

Line line
Messenger messenger
Call Us phone
chat