4 STEP การเพ้นท์คิ้วด้วยเทคนิคอดีนาโร โดย Professional Duo

4 STEP การเพ้นท์คิ้วด้วยเทคนิคอดีนาโร โดย Professional Duo

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

4 STEP การเพ้นท์คิ้วด้วย เทคนิค “อดีนาโร” โดย Professional Duo

เพื่อความสมจริง เพื่อความเป็นธรรมชาติของลายเส้น และเพื่อความเหมาะสมและรับกับรูปหน้า เอดีน่า ใช้ 4 STEP การเพ้นท์คิ้วด้วยเทคนิค “อดีนาโร” โดย Professional Duo ในการออกแบบและเพ้นท์คิ้วให้กับลูกค้าทุกๆ ท่าน

 

STEP 1. วิเคราะห์โครงหน้า

การวิเคราะห์โครงหน้า ลูกค้าก่อนเข้ารับบริการ เพื่อประเมินเรื่องความเหมาะสมของรูปทรงคิ้วให้เข้ากับรูปหน้า ตลอดจนถึง เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โหนกแก้มใหญ่ ทำให้ใบหน้าไม่บาลานซ์ ปัญหาแก้มตอบ ปัญหาหนังตาตก ซึ่งการประเมินวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ จะทำให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการได้ทรงคิ้วที่สวยงามเหมาะกับรูปหน้า พร้อมแก้ไขปัญหาจุดบกพร่องต่างๆ ได้

 

การเพ้นท์คิ้วด้วยเทคนิคอดีนาโร โดย Professional Duo

**ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

 

STEP 2. ออกแบบทรงคิ้ว

เมื่อลูกค้าตัดสินใจเข้ารับบริการกับทางเอดีน่า ทีม Professional Duo จะทำการออกแบบทรงคิ้วโดยการร่างโครงคิ้วให้ลูกค้าได้เห็นจริงบนใบหน้าทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้ตรวจเช็ครูปแบบของทรงคิ้วก่อนเสมอ ซึ่ง STEP การออกแบบทรงคิ้วนี้ ทำให้ลูกค้าได้เห็นภาพรวมของทรงคิ้ว และภาพรวมของใบหน้าก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญจะทำการเพ้นท์คิ้ว ซึ่งในขั้นตอนนี้ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการกับ Adenaa Artist ได้ถึงความชอบและรูปแบบทรงคิ้วที่ต้องการ โดยที่ผู้ทำการออกแบบจะเลือกปรับทรงคิ้วให้ตรงตามกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดโดยยึดหลักการออกแบบตามศาสตร์และศิลป์ที่ เอดีน่า ได้วางมาตรฐานไว้ ซึ่งนั่นหมายถึงว่า ลูกค้าจะได้ทรงคิ้วในแบบที่ชอบหรือต้องการ ภายใต้มาตราฐานความเหมาะสมและรับกับรูปหน้าตามศาสตร์การออกแบบของ เอดีน่า โดยผสมผสานกับศาสต์และศิลป์ของ Gloden Ratio ตามทฤษฎีของ ลีโอนาโด ดาร์วินซี

 

การเพ้นท์คิ้วด้วยเทคนิคอดีนาโร โดย Professional Duo

**ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

 

STEP 3. เพ้นท์ขนคิ้วทีละเส้น

หลังจากได้ทำการออกแบบใน STEP ที่ 2 จะเข้าสู่ STEP ที่ 3 คือการเพ้นท์ขนคิ้วทีละเส้น โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือทีมทางการแพทย์ ซึ่งจะทำการเพ้นท์คิ้วที่ละเส้นตามโครงคิ้วที่ได้ทำการออกแบบไว้ ซึ่ง ขณะที่เพ้นท์ก็ต้องคอยดูในเรื่องแสงและทุกครั้ง เพื่อให้ได้ขนคิ้วที่สมจริงราวกับธรรมชาติมากที่สุด

 

การเพ้นท์คิ้วด้วยเทคนิคอดีนาโร โดย Professional Duo

**ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

 

STEP 4. เช็คความพึงพอใจในทุกขั้นตอน

นอกจากรูปแบบทรงคิ้ว ที่สวยงามลงตัวและเหมาะสมกับรูปหน้าของลูกค้าแล้วเหนือสิ่งอื่นใดที่ เอดีน่า ตระหนักนั่นคือความพึงพอใจของลูกค้า หากลูกค้ามีคิ้วที่สวยงาม มีรูปทรงของคิ้วที่พึงพอใจ จะทำให้ลูกค้ามีความสุขและรู้สึกมีความภูมิใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นใจในตนเองตามมา ดังนั้นในระหว่างการรับบริการ ทางเอดีน่าจะเช็คความพึงพอใจในทุกๆ ขั้นตอนทั้งก่อนและหลังลงมือเพ้นท์ และขณะเพ้นท์เพื่อให้สามารถปรับแก้ไขได้ถูกจุดและ ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการร่วมกันทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

 

การเพ้นท์คิ้วด้วยเทคนิคอดีนาโร โดย Professional Duo

**ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

 

 

เอดีน่า ละเอียดทุกองศา... เพื่อความงามเฉพาะคุณ
982/22 อาคารศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย
ชั้น 5 โซนสำนักงาน ห้องเลขที่ 5110 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการติดต่อ / Follow Us

Call Us: 093-365-0700 ,
086-334-5632

เอดีน่า ละเอียดทุกองศา... เพื่อความงามเฉพาะคุณ

บริการของเรา / OUR SERVICES

ข้อมูลการติดต่อ / Follow Us

Call Us: 093-365-0700 , 086-334-5632

982/22 อาคารศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ชั้น 5 โซนสำนักงาน ห้องเลขที่ 5110 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110