เพียงมีคิ้วสวยโครงหน้าสมดุล ดวงตาและผิวพรรณสดใส เป็นใครก็สวยขึ้นได้จริง

เพียงมีคิ้วสวยโครงหน้าสมดุล ดวงตาและผิวพรรณสดใส เป็นใครก็สวยขึ้นได้จริง

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

เพียงมีคิ้วสวย โครงหน้าสมดุล ดวงตาและผิวพรรณสดใส เป็นใครก็สวยขึ้นได้จริง!

‘ความสวย’ ของคุณมีนิยามว่าอย่างไร ต้องแบบไหนถึงจะเรียกได้ว่า ‘สวย’

สำหรับ Adenaa แล้วขอแค่คิ้วสวย โครงหน้าสมดุล ดวงตาและผิวพรรณสดใส เป็นใครก็สวยขึ้นได้จริง!

 

 

เพราะในแง่วิทยาศาสตร์แล้ว คนเราจะมีความรู้สึกดึงดูดใจต่อกันหรือมองว่าอะไรสวยหรือหล่อนั้น มักจะอ้างอิงจากสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดและการสืบพันธุ์ ดังนั้นความสวย/หล่อจึงหมายถึงลักษณะที่เอื้อต่อการอยู่รอดและดำรงเผ่าพันธุ์นั่นเอง เช่น ในสมัยโบราณ ผู้หญิงสวยคือผู้หญิงที่มีสะโพกพาย หน้าอกใหญ่ รูปร่างสมมาตร สมส่วน ดวงตาและผิวพรรณสดใส เพราะเป็นลักษณะที่บ่งบอกว่ามีสุขภาพที่ดีและมีโครงร่างที่เอื้อต่อการให้กำเนิดทายาท ส่วนผู้ชายหล่อก็คือผู้ชายที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรง กำยำ มีความคล่องตัว ว่องไวปราดเปรียว เพราะแสดงถึงความสามารถในการล่า หาอาหาร และปกป้องครอบครัวจากอันตราย

 

 

ซึ่งเพิ่มโอกาสในการมีชีวิตรอดของผ่านพันธุ์ตนเอง ส่วนในด้านศิลปะนั้น ความสวยงามสามารถอธิบายได้ด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ

 

- Silhouette หรือ โครงร่าง ลายเส้น ส่วนสัด ความสมดุลสมมาตร ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์มองเห็นได้ด้วยตา มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดและการตีความ ในส่วนของใบหน้าสิ่งที่บ่งบอกถึงความสวย/หล่อ ก็คือโครงหน้าที่มีสัดส่วนสมดุล สมมาตร มีลายเส้นส่วนสัดที่ชัดเจน

 

 

เพียงมีคิ้วสวย โครงหน้าสมดุล ดวงตาและผิวพรรณสดใส เป็นใครก็สวยขึ้นได้จริง

 

 

- Golden Ratio หรือ สัดส่วนทองคำ ซึ่งเป็นสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ใช้มาอธิบายความงดงามของธรรมชาติตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อนำมาคำนวณกับใบหน้าก็จะได้อัตราส่วนองค์ประกอบต่างๆ ที่วางตัวอย่างพอเหมาะพอดี เมื่อนำทั้งสองส่วนประกอบเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็น ‘ความงาม’ ที่เร้าให้คนมองรู้สึกดึงดูดใจ มีเสน่หาน่าหลงใหล เป็นสุนทรียภาพในด้านศิลปะ

 

 

เพียงมีคิ้วสวย โครงหน้าสมดุล ดวงตาและผิวพรรณสดใส เป็นใครก็สวยขึ้นได้จริง

 

 

ดังนั้น Adenaa จึงนำคอนเส็ปต์ความงามทั้งในแง่วิทยาศาสตร์และศิลปะมาผนวกรวมกัน และพัฒนาจนกลายเป็นศาสตร์ขั้นสูงที่เรียกว่า AdenaRo ซึ่งจะวัดและคำนวณองศาการวางตัวและออกแบบรูปทรงคิ้ว ที่เอื้อให้ใบหน้ามีความสมดุล สมมาตร มีสัดส่วนที่พอเหมาะพอดี งดงามตามหลักทางศิลปะ และส่งเสริมให้ใบหน้าโดยรวมดูสดชื่น ดวงตาเป็นประกายสุขภาพดี ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส ให้คุณสวยได้ในทุกมิติ

 

 

Adenaa ละเอียดทุกองศา เพื่อความงามเฉพาะคุณ

 

 

 

เอดีน่า ละเอียดทุกองศา... เพื่อความงามเฉพาะคุณ
982/22 อาคารศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย
ชั้น 5 โซนสำนักงาน ห้องเลขที่ 5110 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการติดต่อ / Follow Us

Call Us: 093-365-0700 ,
086-334-5632

เอดีน่า ละเอียดทุกองศา... เพื่อความงามเฉพาะคุณ

บริการของเรา / OUR SERVICES

ข้อมูลการติดต่อ / Follow Us

Call Us: 093-365-0700 , 086-334-5632

982/22 อาคารศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ชั้น 5 โซนสำนักงาน ห้องเลขที่ 5110 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110