แปะยาชาก่อนหรือหลัง ขั้นตอนสำคัญของการเพนท์คิ้วที่คนมองข้าม

แปะยาชาก่อนหรือหลัง ขั้นตอนสำคัญของการเพนท์คิ้วที่คนมองข้าม

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

แปะยาชา ก่อน? หรือหลัง? ขั้นตอนสำคัญของการเพนท์คิ้วที่คนมองข้าม

ที่  Adenaa เราใส่ใจทุกรายละเอียด ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าตลอดกระบวนการการเพนท์คิ้วนั้นจะไม่ส่งผลให้การวัด ประเมิน และออกแบบคิ้วนั้นคลาดเคลื่อน คิ้วที่ได้จะต้องมีความสมบูรณ์ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละท่านได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ ขั้นตอนการแปะยาชาก่อนเพนท์นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญ และหลายคนมักจะมองข้ามไป เพราะคิดว่าไม่น่าจะส่งผลอะไรต่อผลลัพท์ที่จะได้มากนัก

 

 

แต่ลำดับการแปะยาชานั้นส่งผลต่อการวัด คำนวณและออกแบบทรงคิ้วอย่างมาก เพราะว่าเมื่อยาชาออกฤทธิ์แล้วจะทำให้คิ้วดั้งเดิมตก ผิดไปจากตำแหน่งปกติที่ควรจะเป็น และเมื่อยาชาหมดฤทธิ์ตำแหน่งของคิ้วจะยกตัวสูงขึ้น หากเราแปะยาชารอไว้ตั้งแต่เริ่มต้น แล้วจึงมาร่างแบบคิ้วทีหลัง ก็จะทำให้คิ้วที่ได้ผิดเพี้ยนไป ไม่ใช่คิ้วที่เหมาะสมกับโครงหน้าของแต่ละคนอย่างแท้จริง

 

 

ดังนั้นที่ Adenaa จึงได้จัดลำดับขั้นตอน ให้การออกแบบและร่างโครงคิ้วนั้นขึ้นมาเป็นอันดับแรก เมื่อได้โครงคิ้วที่ต้องการแล้วจึงจะเริ่มแปะยาชา รอ 45 นาทีจนยาชาออกฤทธิ์แล้วถึงจะเริ่มลงมือเพนท์จริง ผลลัพท์ที่ได้จึงออกมาตรงตามแบบและความต้องการที่ออกแบบไว้แบบไม่ผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อน

 

 

แปะยาชา ก่อน? หรือหลัง? ขั้นตอนสำคัญของการเพนท์คิ้วที่คนมองข้าม

**ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

แปะยาชา ก่อน? หรือหลัง? ขั้นตอนสำคัญของการเพนท์คิ้วที่คนมองข้าม

**ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

แปะยาชา ก่อน? หรือหลัง? ขั้นตอนสำคัญของการเพนท์คิ้วที่คนมองข้าม

**ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

แปะยาชา ก่อน? หรือหลัง? ขั้นตอนสำคัญของการเพนท์คิ้วที่คนมองข้าม

**ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

 

 

Adenaa ละเอียดทุกองศา เพื่อความงามเฉพาะคุณ

 

 

 

เอดีน่า ละเอียดทุกองศา... เพื่อความงามเฉพาะคุณ
982/22 อาคารศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย
ชั้น 5 โซนสำนักงาน ห้องเลขที่ 5110 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการติดต่อ / Follow Us

Call Us: 093-365-0700 ,
086-334-5632

เอดีน่า ละเอียดทุกองศา... เพื่อความงามเฉพาะคุณ

บริการของเรา / OUR SERVICES

ข้อมูลการติดต่อ / Follow Us

Call Us: 093-365-0700 , 086-334-5632

982/22 อาคารศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ชั้น 5 โซนสำนักงาน ห้องเลขที่ 5110 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110