ADENNA ชวน “ทำความดีตามคำพ่อสอน”

ADENNA ชวน “ทำความดีตามคำพ่อสอน”

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยความรักและความดี "ทำความดี ตามคำพ่อสอน" คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้  "คนเราจะต้องรับและจะต้องให้" หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและคนในชาติ ทำให้หมู่คณะและประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วยด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้

 

 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2521

 

 

ADENAA ขอน้อมนำพระบรมราโชวาทพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ มาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์และสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งพระบรมราโชวาทที่คัดเลือกมานี้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและแก้ไขปัญหาในสังคมได้โดยได้จัดทำโครงการ "เอดีน่า ชวนทำความดีตามคำพ่อสอน เชิญทุกท่านบริจาคสมทบทุน บำรุงสภากาชาดไทย" เพื่อนำรายได้ทั้งหมดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยตระหนักและเล็งเห็นว่า เมื่อเราได้รับแล้วเราต้องแบ่งปัน เพื่อให้ผู้อื่นได้รับเช่นเดียวกับที่เราได้รับ จึงขอเชิญทุกๆท่านที่สนใจ สามารถร่วมสมทบทุนบริจาคได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.59

 

 

 

เอดีน่า ละเอียดทุกองศา... เพื่อความงามเฉพาะคุณ
982/22 อาคารศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย
ชั้น 5 โซนสำนักงาน ห้องเลขที่ 5110 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการติดต่อ / Follow Us

Call Us: 093-365-0700 ,
086-334-5632

เอดีน่า ละเอียดทุกองศา... เพื่อความงามเฉพาะคุณ

บริการของเรา / OUR SERVICES

ข้อมูลการติดต่อ / Follow Us

Call Us: 093-365-0700 , 086-334-5632

982/22 อาคารศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ชั้น 5 โซนสำนักงาน ห้องเลขที่ 5110 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110