ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ อาจารย์เอ เอดีน่า ขอร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ อาจารย์เอ เอดีน่า ขอร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

อาจารย์เอ เอดีน่า ขอร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์

 

 

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ อาจารย์เอ เอดีน่า ขอร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์

 

 

เอดีน่า ขอขอบคุณนิตยสาร Hisoparty ฉบับพิเศษ "Forever Love My King 9th" ที่จัดทำขึ้นและให้เกียรติเรียนเขิญอาจารย์เอ ผู้บริหาร เอดีน่า ในการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ โดยจะตั้งมั่นเพื่อถ่ายทอดแนวคิดที่ได้จากพระองค์ท่าน สู่เยาวชนคนรุ่นหลัง ในการนำมาใช้เป็นในแนวทางในการดำเนินชีวิตและเป็นแนวทางในการทำงาน

 

 

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ อาจารย์เอ เอดีน่า ขอร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์

 

 

"คำพ่อสอนที่ระลึกไว้เสมอเพื่อเป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตคือ ความเพียร ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก และถือได้ว่าเป็นรากฐานของความดี ประกอบด้วย 3 สิ่งรวมกันคือ

 

1. ความอดทนต่อความไม่ดี เรื่องไม่ดี

 

 

2. ความตั้งใจหรือปณิธานอันแน่วแน่ ในการกระทำความดีหรือเรื่องดี

 

 

3. ความพยายาม หรือ ก็คือลงมือทำ ปฎิบัติทำสุดความสามารถด้วยสติปัญญา

 

 

หากเราสามารถทำได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็สามารถทำสำเร็จได้ตามที่ตั้งใจ"

 

 

เพราะ "ความเพียร" คือรากฐานของความสำเร็จทั้งปวง เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกท้อ จะนึกถึงพระองค์ท่านเสมอเพื่อคอยเตือนใจว่าต้องอดทน ต้องตั้งใจ ต้องพยายาม หากคิดแบบนี้แล้ว จะรู้สึกหายเหนื่อยเพราะยังมีใครคนหนึ่งที่ยอมเหนื่อยเพื่อคนอื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมานานกว่า 70 ปี

 

 

เมื่อมี "ความเพียร" เป็นที่ตั้งอุปสรรคที่เข้ามาต่อให้มากมายขนาดไหน ก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่ง"ความเพียร" สามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย ขอเพียงใจเราตั้งมั่น ทุกอย่างก็จะประสบผลสำเร็จ ซึ่งไม่เพียงแต่อาจารย์เอ ที่ยึดถือแนวปฎิบัติตามคำสอนของพ่อเท่านั้น แต่อาจารย์เอได้ถ่ายทอดสู่ทีมงานทุกคนในองค์กร เพื่อให้ทุกคนมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมีความเพียร ตามพระราชปณิธานเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

 

 

Adenaa สักคิ้วสามมิติ ละเอียดทุกองศาเพื่อความงามเฉพาะคุณ

 

เอดีน่า ละเอียดทุกองศา... เพื่อความงามเฉพาะคุณ
982/22 อาคารศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย
ชั้น 5 โซนสำนักงาน ห้องเลขที่ 5110 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการติดต่อ / Follow Us

Call Us: 093-365-0700 ,
086-334-5632

เอดีน่า ละเอียดทุกองศา... เพื่อความงามเฉพาะคุณ

บริการของเรา / OUR SERVICES

ข้อมูลการติดต่อ / Follow Us

Call Us: 093-365-0700 , 086-334-5632

982/22 อาคารศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ชั้น 5 โซนสำนักงาน ห้องเลขที่ 5110 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110