สักคิ้ว 3 มิติ กับสักคิ้ว 6 มิติ ต่างกันอย่างไร

สักคิ้ว 3 มิติ กับสักคิ้ว 6 มิติ ต่างกันอย่างไร
ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
สักคิ้ว 6 มิติ

ผลงานเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ [คุณอ๋อม สกาวใจ พูนสวัสดิ์]

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

การสักคิ้ว 3 มิติ และการสักคิ้ว 6 มิติต่างกันจริงๆ หรือไม่ คำถามนี้สร้างความสับสนและเป็นคำถาม ที่ผู้รับบริการมากมายต่างต้องการทราบคำตอบ ถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างการสักคิ้ว 3 มิติและการสักคิ้ว 6 มิติว่าการสักคิ้วทั้ง 2 ประเภทนี้แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งหากเราดูคำนิยามของคำว่า ”มิติ” มิติจะหมายถึงสิ่งที่บอกคุณสมบัติของวัตถุ ได้แก่ ความกว้าง ความยาว และ ความสูง ส่วนในทางคณิตศาสตร์ “มิติ” หมายถึงจำนวนตัวเลขที่ต้องการเพื่อระบุตำแหน่งและคุณสมบัติของวัตถุใดๆ ในปริภูมิ ซึ่งคิ้ว 3 มิติ คือ การวาดเลียนแบบเส้นขนคิ้วจริง ให้เหมือนการมีเส้นขนงอกนูนออกมา ทำให้คิ้วดูมีมิติเป็นรูปร่าง โดยอาศัยเส้นขนจริงช่วยทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

สักคิ้ว 3 มิติ

ผลงานเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ ที่ ADENAA ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

หากเราเคยไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ คงจะเคยเห็น “Trick Eye Museum” ซึ่งการสร้างสรรค์งานเหล่านี้จะใช้หลักในการ Drawing เพื่อลวงตาเราให้มองเห็นภาพมีลักษณะยื่นหรือนูนออกมาหรือมีมิติ

สักคิ้ว 3 มิติและสักคิ้ว 6 มิติ

ขอบคุณภาพจากIG : (Credit by https://www.instagram.com/nikola_culjic_art/?hl=en)

สักคิ้ว 6 มิติ

ผลงานเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ ที่ ADENAA ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

การทำคิ้ว 3 มิติก็เหมือนกันเราใช้หลักในการ Drawing สร้างงานลายเส้นสร้างเส้นคิ้วขึ้นมาเปรียบเสมือนขนคิ้วจริง ทำให้ดูเป็นธรรมชาติ และนุ่มกลืนไปกับขนคิ้วจริง ซึ่งการทำคิ้ว 3 มิติจะแตกต่างกับการวาดรูปบนกระดาษตรงที่ การสร้างสรรค์ผลงานคิ้ว 3 มิติต้องทำงานบนหน้าคนจริง ซึ่งโครงสร้างของใบหน้ามนุษย์จะมีจุดโค้ง จุดเว้า แต่ล่ะส่วนไม่เท่ากัน และมีความสูงต่ำที่แตกต่างกัน ดังนั้นปัจจัยในการผลิตงานคิ้ว 3 มิติจะมีส่วนประกอบหลายๆ ส่วนที่ทำให้ผลงานออกมาดูสมจริงและเหมาะกับรูปหน้าของแต่ล่ะคน โดยจะต้องใช้ประสบการณ์ และการเรียนรู้ที่ถูกต้องเข้ามาประกอบในการผลิตชิ้นงาน

สักคิ้ว 6 มิติ

ผลงานเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ [คุณซานิ นิภาภรณ์ ฐิติธนการ (หน้ากากอีกาเผือก)]

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ผลงานเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ ที่ ADENAA ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ต้นกำเนิดคิ้ว 6 มิติ

ต้นกำเนิดของการสักคิ้ว 6 มิติเกิดจากชาวจีนที่เป็นช่างสักคิ้ว 3 มิติ ที่ได้เดินทางมายังประเทศไทย สอนช่างสักคิ้วในไทยสักคิ้ว 3 มิติหลังจากสอนและทำงานในประเทศไทยได้สักระยะหนึ่งจึงสร้างคอรส์สอนสักคิ้ว 6 มิติแบบใหม่ให้กับวงการสักคิ้ว จึงทำให้มีผู้สนใจการสักคิ้วแบบ 6 มิติมากขึ้นซึ่งหลังจากมีผู้สนใจไปเรียนคอรส์สักคิ้ว 6 มิติ เพราะดูเป็นเทคนิคที่ใหม่กว่า ประกอบกับมีบุคคลมีชื่อเสียงนำการสักคิ้วมาทำเป็นคาแรคเตอร์ ประกอบให้ดูจดจำง่าย และเพื่อสร้างความแตกต่างตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาด คำว่า “สักคิ้ว 6 มิติ” จึงกลับมาเป็นที่นิยมและติดปากคนทั่วไปมากขึ้น

สักคิ้ว 3 มิติ

ผลงานเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ ที่ ADENAA ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ข้อแตกต่างระหว่างสักคิ้ว 3 มิติ และสักคิ้ว 6 มิติ

หากต้องการทราบความแตกต่างระหว่างการสักคิ้ว 3 มิติและการสักคิ้ว 6 มิติ ที่มีอยู่ในท้องตลาดนั้นอาจจะต้องดูที่ผลงานเป็นหลักเพราะจริงๆ แล้ว ในการมองภาพของดวงตาเราสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆ ได้แค่ 3 มิติเท่านั้นดังนั้นการมองเห็นภาพในรูปแบบ 6 มิติหรือมิติที่ 6 อาจจะฟังดูเกินความเป็นจริง

ผลงานเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ [คุณคะน้า ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ (ดารา นักแสดงช่อง 7)] 

**ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ผลงานเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ [คุณคะน้า ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ (ดารา นักแสดงช่อง 7)] 

**ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

สักคิ้ว 6 มิติ

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

สักคิ้ว 6 มิติ

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

การสักคิ้ว 6 มิติ จึงอาจจะเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมา เพื่อแสดงความแตกต่างทางผลงานของแต่ละที่ หรือเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาด  เพื่อให้งานสักคิ้วของตนดูแตกต่างและอยู่เหนือผลงานสักคิ้วทั่วๆ ไป

สักคิ้ว 3 มิติ

ผลงานเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ ที่ ADENAA ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ความแตกต่างระหว่างคิ้ว 6 มิติ และ 3 มิติ จึงสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้จากผลงานเท่านั้น ไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่เราได้ยินว่า “คิ้ว 6 มิติ” จะอยู่เหนือ “คิ้ว 3 มิติ” เสมอไปเพราะงานออกแบบทรงคิ้วนอกจากจะใช้ประสบการณ์ในการทำแล้ว ยังต้องมี “sense of beauty” ด้วย เนื่องจากใครๆ ก็สามารถกล่าวการอ้างว่าได้ว่า คิ้ว 4 มิติ คิ้ว 5 มิติ คิ้ว 6 มิติ คิ้ว 8 มิติ คิ้ว 10 มิติ เพื่อความน่าสนใจ และเป็นเทคนิคการประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาด ซึ่งสุดท้ายการกล่าวอ้างทั้งหมดก็ไม่อยู่บนพื้นฐานในความเป็นจริง

สักคิ้ว 6 มิติ

ผลงานเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ ที่ ADENAA ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

นอกจากการดูที่ผลงานข้อแตกต่างของการสักคิ้ว 6 มิติ และสักคิ้ว 3 มิติแล้ว สถานที่ในการให้บริการประกอบการก็ควรสะอาด อุปกรณ์ในการสักคิ้วสามมิติ ชุดเครื่องแบบพนักงาน ควรเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะสิ่งเหล่านี้ก็บ่งบอกถึงสุขอนามัยของสถานประกอบการนั้นๆ ด้วย เนื่องจากสถานที่สักคิ้วอาจจะมีโรคติดต่อสัมผัสทั้งทางเลือดและทางผิวหนังต่างๆ ดังนั้นการดูแลอุปกรณ์และการฆ่าเชื้อต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการทำคิ้ว 3 มิติหรือคิ้ว 6 มิติด้วยเช่นกัน

ผลงานเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ [คุณเอ อัญชลี หัสดีวิจิตร (นางแบบ นักแสดง)] 

**ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ในปัจจุบันนี้นอกจากการสักคิ้ว 3 มิติและการสักคิ้ว 6 มิติ จะเป็นที่นิยมมากแล้วยังมีการสักอายไลเนอร์ 6 มิติสักปาก 6 มิติ ในท้องตลาดด้วย โดยเฉลี่ยราคาเริ่มตั้งแต่ราคาหลักพันถึงหลักหมื่นบาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และฝีมือของแต่ล่ะสถานประกอบการ ซึ่งการสักปากหรือการสักอายไลน์เนอร์นั้น ผู้ทำไม่สามารถทำผิดพลาดได้เพราะการลบและการแก้ไขค่อนข้างยากและใช้เวลานาน ปัญหาที่ตามมาก็ค่อนข้างสูงด้วยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสีหลังลบรอยสัก ซึ่งจะทำให้สีหลังลบรอยสักดูผิดแปลกกว่าปกติ

สักคิ้ว 6 มิติ

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

วิธีดูงานสักคิ้ว 3 มิติ หรือ 6 มิติ

1.ดูที่ผลงานหลังทำเสร็จ

และหลังสีลอกประมาณ 1 เดือน

2.วิธีการดูทรงคิ้วทั้งสองข้าง

ต้องดูภาพหน้าตรงเห็นเต็มโครงหน้า ไม่ถ่ายเจาะจงเฉพาะบริเวณคิ้วและดวงตา หรือภาพข้างใดข้างหนึ่งเพียงมุมเดียว เพื่อให้เห็นความแตกต่างของทรงคิ้วหลังการสักคิ้ว 3 มิติหรือการสักคิ้ว 6 มิติเนื่องจากภาพเห็นเต็มโครงหน้า จะทำให้ทราบว่ารูปทรงคิ้วเหมือนกันทั้งสองข้างหรือไม่ คิ้วหลังการสักอยู่ในระนาบเดียวกันหรือไม่ และจะทำให้มองเห็นถึงความเหมาะสมระหว่างทรงคิ้วกับใบหน้า ทรงคิ้ว 3 มิติที่สวยงามต้องเข้ากับใบหน้า ไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป

เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ

ผลงานเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ ที่ ADENAA ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

3.ดูความเป็นธรรมชาติของคิ้ว

4.อย่ายึดติดกับคำว่าเทคนิคใหม่

คิ้ว 6 มิติ คิ้ว 10 มิติ หรือคิ้วที่มีชื่อเรียกแบบใดๆก็ตาม โดยไม่ควรดูแค่ความแตกต่างของชื่อ แต่ให้ดูจากผลลัพธ์ที่ได้ คือทรงสวย เป็นธรรมชาติ และเหมาะกับรูปหน้า

สักคิ้ว 6 มิติ

ผลงานเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ [คุณโย ยศวดี หัสดีวิจิตร (นางแบบ นักแสดง)]

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

จากข้อมูลข้างต้นสามารถจะจำแนกข้อแตกต่างระหว่างการสักคิ้ว 3 มิติและการสักคิ้ว 6 มิติ ได้แล้ว แต่การรู้จักเครื่องมือและอุปกรณ์ในการสักคิ้วก็สำคัญเช่นกัน เพราะการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง และถูกหลักอนามัยจะส่งผลให้งานสักคิ้วสวยสมบูรณ์ และปลอดภัย

อุปกรณ์ในการสักคิ้วคิ้ว 3 มิติ และ 6 มิติส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นสองประเภท

สักคิ้ว 6 มิติ

ผลงานเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ ที่ ADENAA ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

1.การใช้เครื่องเพื่อสักคิ้ว

การใช้เครื่องเพื่อสักคิ้ว จะเป็นการใช้มอเตอร์ในการสักคิ้ว ทำงานโดยเข็มจะขึ้นลงตามจำนวนรอบที่ตั้งไว้ ซึ่งมีลักษณะการทำงานคล้ายๆกับเครื่องสักตามร่างกาย ซึ่งการใช้เครื่องเพื่อสักคิ้วมีข้อดีคือใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็วในการทำงาน ส่วนข้อเสียในการใช้เครื่องเพื่อสักคิ้วคือ ลายเส้นที่ได้จะได้จะมีลักษณะ เส้นหนา ไม่เป็นธรรมชาติ ไม่ปราณีต ในกรณีที่เส้นบาง ก็จะบางมากส่งผลให้ลายเส้นติดไม่ดีหรือติดไม่ทน นอกจากข้อเสียเรื่องลายเส้นแล้วยังมีข้อเสียเรื่องการปนเปื้อนจากการใช้อุปกรณ์และสี ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อมากกว่าการสักคิ้วโดยวิธีอื่น

สักคิ้ว 3 มิติ

ผลงานเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ ที่ ADENAA ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

2.การใช้เข็มเรียงเพื่อสักคิ้ว

การใช้เข็มเรียงเพื่อสักคิ้ว ต้องใช้ความชำนาญและน้ำหนักมือเฉพาะในการสักคิ้ว3 มิติหรือสักคิ้ว 6 มิติซึ่งวิธีการนี้มีข้อดีคือ ทำให้ได้เส้นคิ้วที่เล็กเรียว สวย เปรียบเสมือนขนคิ้วจริง แต่ข้อเสียคือทำให้เสียเวลาในการทำค่อนข้างนาน และต้องมีจังหวะในสักแต่ละเส้นที่แม่นยำ

สักคิ้ว 6 มิติ

ผลงานเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ ที่ ADENAA ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือใดๆก็ตาม ความเชี่ยวชาญของช่างสักคิ้ว ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่าจะเป็นสักคิ้ว 6 มิติ หรือสักคิ้ว 3 มิติเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเป็นส่วนเสริมในการผลิตชิ้นงาน หากแต่การเลือกสรรค์อุปกรณ์และการตรวจสอบวัสดุการใช้งาน ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันในการทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่สั่งสมมาของแต่ละสถานประกอบการ ที่นำมาใช้ให้เกิดผลงานที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด

สักคิ้ว 6 มิติ

ผลงานเพ้นท์คิ้ว 3 มิติ ที่ ADENAA ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

สุดท้ายแล้วจึงไม่ควรยึดกับคำว่า “3 มิติ หรือ 6 มิติ” แต่ควรจะศึกษาความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์และทดลองออกแบบเพื่อให้ได้ผลงานสักคิ้ว 3 มิติ ที่สวยงามที่สุดเพราะทรงคิ้วจะอยู่บนเป็นมงกุฎบนใบหน้าคุณไปอีกนาน

สักคิ้ว 6 มิติ

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

สักคิ้ว 6 มิติ

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล

Line line
Messenger messenger
Call Us phone
chat